برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

مقاله c (495)

1-10-محدودیت و مشکلات6فصل دوم: از کودکی تا کودک درون72-1- بازگشت به کودکی82-1-1- بازخوانی روان شناختی دوران کودکی82-1-2- کنجکاوی و خلاقیت در دوران کودکی102-1-3- مراحل هوش شهودی در کودک (نظریه هاینز ورنر)132-1-4- پندارهای تصویری در دوره ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (494)

فصل سوم:آموزش هنر به کودکان3-1: آموزش هنر …………………………………………………………………………………………………………………………………273-2: آموزش هنر به کودکان ………………………………………………………………………………………………………………273-3: نقش بزرگسالان در نقاشی کودک ……………………………………………………………………………………………..28 سایت منبع 3-4: نقش مدرسه در نقاشی کودک …………………………………………………………………………………………………..293-5: ابزار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..313-6: غلط گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….32 در این ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (493)

2-16 جلوه‌های فضای رنگ‌ها202-17 رنگ کاهشی، افزایشی212-18 ریتم رنگ212-19 روان‌شناسی رنگ222-19-1 تعریف روان‌شناسی222-20رنگ از دیدگاه روان شناسی222-20-1 معانی رنگ‌ها222-20-2 سمبولیسم رنگ272-21 احساس نور از نظر روانشناسی فیزیولوژیک282-22 احساس و ادراک282-23 آمادگی ذهنی302-24تلقین302-25خطای بینایی، حرکتی، خطا ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (492)

2-3-11 نظریه بازار از نظر مارکس…………………………………………………………………………………………………….61فصل سوم( روششناسی)3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….623-2 روششناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………633-3 متغیر پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………633-4روشهای جمعآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………….643-5 نحوه طراحی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………..643-6روایی(اعتبار) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………653-7پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….663-8منطق انتخاب نمونههای آماری در این پژوهش………………………………………………………………………….663-9حجم نمونه و روش نمونهگیری……………………………………………………………………………………………………683-10روشهای تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………….683-11تکنیکهای ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (491)

2-3-2- صد سال پوستر سینمای لهستان 28 2-3-3- پوستر فرانسه 31 2-3-4- پوستر کوبا 35 2-3-5- مکتب پوش پین 362-4- مختصری درباره تاریخچه ی پوستر در ایران2-5- پوستر فیلم در ایران در این سایت فقط ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (490)

1-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………61-10- منابع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………61-11- واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………………..6فصل دوم: پیشینه 2-1- مقدمه ای بر هنر صخره ای………………………………………………………………………………………….72-2- پیشینه پژوهش در سنگ نگاره های غاری و صخره ای در جهان………………………………..142-3- پژوهش در سطح ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (489)

4-5 بوطیقا؛ جاناتان کالر………………………………………………………………………………………………………………………..674-6 روایت از دیدگاه کالر…………………………………………………………………………………………………………………………..704-7 کالر؛ سطوح واقعی نمایی ………………………………………………………………………………………………………………..73فصل پنجم: بررسی آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده از نگاه جاناتان کالر……………………………………78 5-1 میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ شرح حال ……………………………………………………………………………………………….79 5-2 نمایشنامه ملا ابراهیم ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (488)

این گونه نقاشی که آمال و علایق ملی، اعتقادات مذهبی و روح فرهنگ خاص لایههای میانی جامعهی شهری زمان خود را باز میتاباند، تحت تأثیر مجالس عزاداری امامان به ویژه امام حسین(ع)، مجالس پهلوانی، حماسی، ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (487)

4-8 مرتضی احمدوند 150نتیجه 156گزارش و تصاویر پروژه ی عملی 160 فهرست منابع 166فهرست تصاویرعنوان صفحهشکل 1-1 هر نماد تصویری. 1997. mansion.fm 37شکل 1-2 still life. 2012. www.luxq.com 40شکل 1-3 starry night interactive animation. 2012. ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (486)

4-4واقع‌گرایی درآثار شیوه‌ی قزوین534-5تجزیه تحلیل واقع‌گرایی در آثار مکتب قزوین624-6نتیجه64فهرست تصاویرعنوان صفحهتصویر 3- 1- دارا و چوپان، هرات، کمال‌الدین بهزاد………………………………………………………………………………..66تصویر 3- 2- ساختن کاخ خور نق.، کمال‌الدین بهزاد………………………………………………………………………………67 تصویر 3- 3- صبحه الابرار جامی‌ ………………………………………………………………………………………………………………68تصویر ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (4375)

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام دانشکده: علوم اجتماعي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمين ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (4374)

دانشگاه باقر العلوم عليه السلام دانشکده: علوم اجتماعي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمين ادامه مطلب…